2013/10/17

Bekak

BEKAK ETA ETA IKASKETETARAKO LAGUNTZAK
BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS

IAZKO BEKADUNENTZAT - PARA BECARIOS DEL AÑO ANTERIORBEHAREZKOA DA HURRENGO AGIRIAK AURKEZTEA:

a      NAN  edo egoitza baimena eguneratuen kopiak

a      Familiaren etxebizitzan bizi direnen erroldaren agiria

a      Errentaren Aitorpenaren fotokopia guztiak

a      Dagoeneko, ongizate sozialeko laguntzaren ziurtagiria

a      KIDE KONPUTAGARRI GUZTIEK LORTUTAKO DIRU-SARRERAK EGIAZTATZEN DITUZTEN AGIRIAK

a      Guraso bakarreko familiak:
o        Hitzarmen erregulatzailearen fotokopia
o        Familiaren etxebizitzan bizi direnen erroldaren agiria eta gurasoaren bikotea bertan erroldatuta badago, haren diru sarreraren agiria

a      Profesional eta enpresaburuek aurkeztutako ordainketa zatikatuen aitorpenen fotokopiak.

a      Dagoeneko hurrengo agiriak:
o        Familia Ugariak
o        Familia guraso bakarrak
o        Elbarritasunak
o        …..


ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

a      Copia de los DNI o NIEs de todos los miembros computables

a      Certificado de empadronamiento familiar

a      Declaración de la renta

a      Certificado de la percepción de Ayuda social, si procede

a      Certificado de TODOS LOS INGRESOS obtenidos por los miembros computables. SI NO SE DOCUMENTAN LOS INGRESOS LAS SOLICITUDES SERÁN DENEGADAS  

a      Familias monoparentales:
o        Fotocopia del convenio regulador
o        Si la pareja del padre o la madre aparece en el certificado de empadronamiento, su certificado de ingresos

a      En el caso de trabajadores autónomos se incluirá la hoja de la declaración en la que se calculan los rendimientos de la actividad.

a      Si procede, los siguientes certificados:
o        Familia numerosas
o        Familias monoparentales
o        DiscapacidadBEKADUN BERRIENTZAT - PARA NUEVOS BECARIOSBEHAREZKOA DA HURRENGO AGIRIAK AURKEZTEA:
  •  Inprimakia beteta (Informazioan hartzeko daude)
  •  Goian agertzen diren agiriak
  •  Familia liburuaren fotokopia


ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
  •  Impreso relleno (Se puede recoger en Información)
  •  La documentación que aparece arriba
  •  Fotocopia del libro de familia

BEKA ORDUTEGIAK – HORARIO DE BECAS
DBH - ESO
LHko 6. ,5. eta 4. mailak
LHko 3. ,2. eta 1. mailak
HHko 5, 4 eta 3 urteko gelak
HHko 2, 1 eta 0 urteko gelak
2013.10.17
16:40 – 18:30
2013.10.21
15:00 – 18:30
2013.10.23
11:15 – 13:30
2013.10.29
12:35 – 13:30
2013.10.30
11:15 – 13:30
2013.10.18
11:15 –
13:30
16:40 – 18:30
15:00 – 18:30
16:40 – 18:30
16:40 – 18:30
2013.10.22
12:35 – 13:30
2013.10.24
16:40 – 18:30
2013.10.30
11:15 – 13:30
2013.11.04
12:35 – 13:30
2013.10.21
15:00 – 18:30
15:00 – 18:30
2013.10.29
12:35 – 13:30
16:40 – 18:30
15:00 – 18:30

2013/10/08

KIROL ORDUTEGIAK

Kaixo lagunok:
Hemen dauzkazue kurtso honetako kirol ordutegiak:

EGUNAK
DIAS
ASTELEHENA
LUNES
ASTEARTEA
MARTES
ASTEAZKENA
MIÉRCOLES
OSTEGUNA
JUEVES
MULTIKIROLA
1. eta 2. MAILAK
16:45 – 17:45

16:45 – 17:45

MULTIKIROLA
3. eta 4. MAILAK
16:45 – 18:15


16:45 – 18:15
KROSSA
1. eta 2. MAILAK
16:45 – 17:45

17:45 – 18:30

KROSSA
3. eta 4. MAILAK
16:45 – 18:15

17:00 – 18:30

  
Animo! Kirola egin eta gozatu!!!

2013/10/07

HHko umeak Urriko Lehen Astelehearen AzokanKaixo lagunak:
                Haur Hezkuntzako 4 eta 5 urteko ikasleak Urriko lehen asteleheneko azoka ikustera joan gara.

               Oso ondo pasatu dugu behiak, txahalak eta zezenak ikusten. Horrez gain, bertoko produktuak ikusteko aukera ere eduki dugu.